Đóng điện thành công 4 trạm 220kV điện mặt trời Đá Bạc

tư vấn thiết kế

TAGS:
HIỂN THỊ:

Đóng điện thành công 4 trạm 220kV điện mặt trời Đá Bạc

Sau 7 tháng khẩn trương & nhanh chóng triển khai các hạng mục của dự án, vào lúc 12h ngày 14/04/2019 Tập đoàn Toji đã đóng điện thành công đường...
14.04.2019