Một chuyến Indonesia

trung thu Toji

TAGS:
HIỂN THỊ:

Một chuyến Indonesia

Mẹ: Gái ơi khi nào con về? Nó: Con không muốn về nhà nữa đâu mẹ ơi. Con thích ở trong này rồi ạ. Mẹ: Gái không về thì nghỉ...
02.10.2017