Đóng điện trạm biến áp 110kV Tràng Duệ (Hải Phòng)

trạm biến áp tràng duệ

TAGS:
HIỂN THỊ:

Đóng điện trạm biến áp 110kV Tràng Duệ (Hải Phòng)

Ngày 19/11, Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công trạm biến áp 110kV Tràng Duệ thuộc dự án “Bổ sung tủ trung thế tại trạm biến áp 110kV Tràng...
03.01.2018