Đóng điện thành công trạm biến áp 220kV Yên Bái

trạm 220kv Yên Bái

TAGS:
HIỂN THỊ:

Đóng điện thành công trạm biến áp 220kV Yên Bái

Vào lúc 17h ngày 24/12, tập đoàn TOJI đóng điện thành công trạm biến áp 220kV YÊN BÁI. Công trình thuộc dự án “Lắp đặt các ngăn lộ 110kV tại...
24.12.2019