Đóng điện thành công trạm 220kV điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh

trạm 220kv trà vinh trạm 220kv trà vinh

TAGS:
HIỂN THỊ:

Đóng điện thành công trạm 220kV điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh

Sau hơn 4 tháng nỗ lực Vào hồi 7h10 20/06/2019, Tập đoàn TOJI đóng điện thành công Ngăn lộ 220KV trạm 500KV Duyên Hải và Trạm 220KV Nhà Máy Điện...
20.06.2019