Đóng điện thành công trạm 220kv Nha Trang

trạm 220kv nha trang

TAGS:
HIỂN THỊ:

Đóng điện thành công trạm 220kv Nha Trang

Vào 19h ngày 26/12/2019, MBA T3 Trạm 220KV Nha trang đã được đóng điện thành công . Công trình thuộc Dự Án : "Lắp máy biến áp 110kV trong trạm...
27.12.2019