Đóng điện thành công Trạm biến áp 110kV điện mặt trời BIM

trạm 110kv BIM

TAGS:
HIỂN THỊ:

Đóng điện thành công Trạm biến áp 110kV điện mặt trời BIM

Sau nhiều tháng nỗ lực phấn đấu ngày đêm không ngừng nghỉ của toàn thể CBCNV, 1h58’ sáng ngày 28/3/2019 Tập đoàn Toji đã đóng điện thành công đường dây...
28.03.2019