Nhà máy Điện Mặt Trời nổi Hồ Tầm Bó chính thức vận hành thương mại

tổng thầu epc nhà máy điện mặt trời

TAGS:
HIỂN THỊ:

Nhà máy Điện Mặt Trời nổi Hồ Tầm Bó chính thức vận hành thương mại

Vào 15h ngày 12 tháng 12 năm 2020, Nhà máy Điện Mặt Trời nổi Hồ Tầm Bó chính thức được công nhận vận hành thương mại. Dự án khởi công vào...
12.12.2020