Hoàn thành giai đoạn 1 dự án Phong Điện Đông Hải 1

tổng thầu điện gió

TAGS:
HIỂN THỊ:

Hoàn thành giai đoạn 1 dự án Phong Điện Đông Hải 1

Ngày 10/10/2020 Tập đoàn TOJI đã chính thức hoàn thành các hạng mục thuộc giai đoạn 1 dự án Nhà Máy Điện Gió Đông Hải 1. - Tên Dự án...
10.10.2020