Trung thu đầu tiên ở nhà mới

Tojji

TAGS:
HIỂN THỊ:

Trung thu đầu tiên ở nhà mới

Thành phố Việt Trì, năm 1998. Gần 20 năm trước, gia đình tôi sa sút về kinh tế và phải chuyển ra sống trong khu tập thể ở thành phố...
02.10.2017