Đóng điện Thành công Trạm biến áp 220KV Thuận Nam Đức Long

Thuận Nam Đức Long

TAGS:
HIỂN THỊ:

Đóng điện Thành công Trạm biến áp 220KV Thuận Nam Đức Long

Vào hồi 18h26 Ngày 23/12/2019 Tập đoàn TOJI đã đóng điện Thành công Trạm biến áp 220KV Thuận Nam Đức Long. Dự án Điện Mặt trời Thuận Nam Đức Long...
23.12.2019