Đóng điện thành công trạm 110kV điện mặt trời Mỹ Sơn 1

thiết bị 110kv

TAGS:
HIỂN THỊ:

Đóng điện thành công trạm 110kV điện mặt trời Mỹ Sơn 1

Vào hồi 4h50 Ngày 02/06/2020 Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công Trạm biến áp 110KV nhà máy điện mặt trời Mỹ sơn 1- Tỉnh Ninh Thuận. Dự án...
02.06.2020