Đóng điện thành công TBA 500kV Xuân Thiện Ea Sup nhà máy điện mặt trời 830MWp

solar

TAGS:
HIỂN THỊ:

Đóng điện thành công TBA 500kV Xuân Thiện Ea Sup nhà máy điện mặt trời 830MWp

              Vào hồi 8h05 ngày 15/11/2020, Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công dự án Trạm biến áp 500kV Xuân Thiện Ea Súp...
15.11.2020