Xanh, sạch, đẹp môi trường làm việc

môi trường làm việc

TAGS:
HIỂN THỊ:

Xanh, sạch, đẹp môi trường làm việc

Nhằm tạo hứng khởi cho CBNV trong quá trình làm việc, đồng thời tạo thiện cảm với khách hàng đến giao dịch, Ban Hành chính đã phát động chương trình...
05.08.2017