Toji đến thăm và làm việc với nhà máy ABB Thái Lan

Máy biến áp

TAGS:
HIỂN THỊ:

Toji đến thăm và làm việc với nhà máy ABB Thái Lan

Vừa qua, Tổng giám đốc cùng các Cán bộ chủ chốt của tập đoàn Toji đã đến thăm và làm việc về tiến độ sản xuất máy biến áp 220kV...
28.08.2019