Đóng điện trạm biến áp 110kV nối cấp 220kV Long Biên

Long Biên

TAGS:
HIỂN THỊ:

Đóng điện trạm biến áp 110kV nối cấp 220kV Long Biên

Ngày 6/9, dự án trạm biến áp 110kV nối cấp 220kV Long Biên do Tổng Công ty Điện lực Hà Nội làm chủ đầu tư đã chính thức đóng điện....
02.10.2017