Đóng điện thành công trạm 220kV Lộc Ninh 4

lộc ninh 4

TAGS:
HIỂN THỊ:

Đóng điện thành công trạm 220kV Lộc Ninh 4

Vào hồi 1h09 ngày 21/12/2020, Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công dự án Trạm biến áp 220kV Lộc Ninh 4 và đường dây 220kV đấu nối phục vụ...
21.12.2020