Đóng điện trạm 110kV Khánh Cư (Ninh Bình)

Khánh cư

TAGS:
HIỂN THỊ:

Đóng điện trạm 110kV Khánh Cư (Ninh Bình)

Cuối tháng 6, Tập đoàn TOJI đã triển khai thành công dự án “Đo đếm trạm biến áp 110kV KCN Khánh Cư, Ninh Bình”. Trong dự án này, TOJI đã...
14.07.2017