Cú “hattrick” của Tập đoàn TOJI tại Hà Nội và Hải Phòng

Hà Nội

TAGS:
HIỂN THỊ:

Cú “hattrick” của Tập đoàn TOJI tại Hà Nội và Hải Phòng

Tập đoàn TOJI liên tiếp đóng điện thành công 3 dự án tại Hà Nội và Hải Phòng trong cùng ngày 14/7/2017. Sau 120 ngày triển khai, TOJI phối hợp...
15.07.2017