Đóng điện thành công dự án truyền tải DZ 110 kV Dốc Sỏi – Bình Nguyên

đường dây DZ 110kv

TAGS:
HIỂN THỊ:

Đóng điện thành công dự án truyền tải DZ 110 kV Dốc Sỏi – Bình Nguyên

Vào 18h30” ngày 25 tháng 4 năm 2020 Tập đoàn Toji cùng Chủ Đầu Tư - Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung CREB đã hoàn tất đóng điện dự...
25.04.2020