Đóng điện thành công trạm 110kV Phong điện Đông Hải 1

điện gió đông hải 1

TAGS:
HIỂN THỊ:

Đóng điện thành công trạm 110kV Phong điện Đông Hải 1

Vào hồi 20h36 Ngày 19/01/2021 Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công trạm 110KV Nhà Máy Điện Gió Đông Hải 1.  Tên Dự án : Nhà Máy Điện Gió...
19.01.2021

Hoàn thành giai đoạn 1 dự án Phong Điện Đông Hải 1

Ngày 10/10/2020 Tập đoàn TOJI đã chính thức hoàn thành các hạng mục thuộc giai đoạn 1 dự án Nhà Máy Điện Gió Đông Hải 1. - Tên Dự án...
10.10.2020