Tổ chức khóa đào tạo quản lý vận hành chất lượng đầu cáp và thi công đầu cáp

Đầu cáp co rút nguội

TAGS:
HIỂN THỊ:

Tổ chức khóa đào tạo quản lý vận hành chất lượng đầu cáp và thi công đầu cáp

Vừa qua, Tập đoàn Toji đã phối hợp cùng Tổng công ty Điện Lực Miền Bắc (NPC), trường Cao đẳng Điện Lực Miền Bắc ( NEPC) và Tập Đoàn 3M,...
06.11.2019