TOJI đóng điện các trạm biến áp Đăk Pring và Đăk Mil

Đăk Pring

TAGS:
HIỂN THỊ:

TOJI đóng điện các trạm biến áp Đăk Pring và Đăk Mil

Ngày 6/10, Tập đoàn TOJI đã hoàn thành dự án “Cung cấp vật tư thiết bị trạm biến áp cho tiểu dự án Nhà máy thủy điện Đăk Pring”. Đây...
01.11.2017