“Ong thợ” Toji

Cao Việt Hà

TAGS:
HIỂN THỊ:

“Ong thợ” Toji

Gã nghiền thuốc lá. Những bao ba số là thủ phạm khiến môi và tay gã ngả màu. Gã ít nói, đúng kiểu “lầm lì mà xì ra khói”. Gã...
28.08.2017