Phối hợp tổ chức bồi huấn cho cán bộ Điện lực Bắc Ninh

bồi huấn cán bộ

TAGS:
HIỂN THỊ:

Phối hợp tổ chức bồi huấn cho cán bộ Điện lực Bắc Ninh

Ngày 18/8/2017, Công ty Điện lực Bắc Ninh phối hợp cùng Tập đoàn TOJI và 3M tổ chức lớp bồi huấn Lý thuyết, thi công và xử lý sự cố...
19.08.2017