Đóng điện trạm biến áp 220kV Bảo Lộc (Lâm Đồng)

Bảo Lộc

TAGS:
HIỂN THỊ:

Đóng điện trạm biến áp 220kV Bảo Lộc (Lâm Đồng)

Dự án “Đường dây 220kV Di Linh - Bảo Lộc (Mạch 2)” sẽ là dự án được đóng điện cuối cùng trong năm 2017 của Tập đoàn TOJI. Đây là...
03.01.2018