Trạm biến áp 220kV điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh

Dự án

Trạm biến áp 220kV điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh

Nhà máy điện mặt trời - điện gió

 

 Khách hàng: Trung Nam Group
 Thời gian hoàn thành :  06/2019
Quy Mô:  Trạm biến áp 220kV công suất 2x 90MVA, mở rộng trạm biến áp 500kV Duyên Hải.Phạm vi mở rộng trạm 500kV Duyên Hải
Phạm Vi Cung cấp – Toàn bộ thiết bị, vật liệu nhất thứ và nhị thứ cho ngăn lộ lắp mới và liên kết với hệ thống hiện có
– Toàn bộ thiết bị, vật liệu hệ thống thông tin, đo đếm bổ sung
– Thiết kế chi tiết mạch nhị thứ, thông tin, đo đếm,… kết nối với các mạch hiện có
– Tính toán chỉnh định, cấu hình hệ thống rơ le, BCU,…
– Cấu hình mở rộng hệ thống điều khiển máy tính hiện có để kết nối với các thiết bị lắp mới và kết nối SCADA về A0 và A2
Phạm vi bên trạm 220kV Trung Nam Trà Vinh:
– Thiết bị, vật liệu nhất thứ 220KV
– Cung cấp hệ thống tủ điều khiển bảo vệ tủ AC, DC( Thiết kế, sản xuất lắp đặt bởi TOJI Group)
– Cung cấp hệ thống tủ thông tin
– Cung cấp hệ thống đo đếm điện năng, hệ thống đo xa
– Cung cấp Tủ trung thế 35KV
– Cung cấp, cấu hình, lắp đặt Hệ thống Điều khiển máy tính trạm 220kV Điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh
– Tính toán chỉnh định, cấu hình hệ thống rơ le, BCU,…
– Thiết kế chi tiết mạch nhị thứ, thông tin, đo đếm
– Kết nối SCADA về Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Nam(A2) và Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc Gia (A0)