Trạm 220kV An Khê

Dự án

Trạm 220kV An Khê

Nhà máy điện mặt trời - điện gió

 Công việc: Cung cấp vật tư, thiết bị điện; thi công xây dựng và lắp đặt hoàn thiện đường dây và trạm biến áp 220kV, đấu nối nhà máy điện sinh khối An Khê vào hệ thống điện quốc gia thuộc Dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê của Công ty CP Đường Quảng Ngãi.
 Thời gian: 03/2016
 Khách hàng: Công ty CP Đường Quảng Ngãi