Trạm 110kV điện mặt trời Mỹ Sơn 1

Dự án

Trạm 110kV điện mặt trời Mỹ Sơn 1

Nhà máy điện mặt trời - điện gió

Dự án này Tập đoàn TOJI là tổng thầu EPC phụ trách:
– Cung cấp lắpThiết bị nhất thứ, nhị thứ.
– Cung cấp hệ thống tủ điều khiển bảo vệ tủ AC, DC( Thiết kế, sản xuất lắp đặt bởi TOJI Group)
– Cung cấp Tủ trung thế 24KV
– Cung cấp, cấu hình, lắp đặt Hệ thống Điều khiển máy tính trạm 110KV
– Tính toán chỉnh định, cấu hình hệ thống rơ le, BCU,…
– Thiết kế chi tiết mạch nhị thứ, thông tin, đo đếm
– Kết nối SCADA về Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Nam(A2) và Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc Gia (A0)

Một số hình ảnh của dự án: