Cung cấp VTTB cho trạm biến áp 110kV Quán Trữ và nhánh rẽ

Dự án

Cung cấp VTTB cho trạm biến áp 110kV Quán Trữ và nhánh rẽ

Nhà máy phát điện

 Công việc: Gói thầu 3: Cung cấp VTTB trạm thuộc Dự án: Trạm biến áp 110kV Quán Trữ và nhánh rẽ.
 Thời gian: 09/2016
 Khách hàng: Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng