Cung cấp vật tư thiết bị mở rộng trạm biến áp 110kV Thượng Đình – E1.5

Dự án

Cung cấp vật tư thiết bị mở rộng trạm biến áp 110kV Thượng Đình – E1.5

Trạm biến áp

 Công việc: Gói thầu NCB số: ADB-HNPC- TD-G01: Cung cấp vật tư thiết bị trạm 110kV thuộc Dự án: Mở rộng trạm biến áp 110kV Thượng Đình – E1.5.
 Thời gian: 12/2016
 Khách hàng: Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội