Cung cấp thiết bị thuộc Dự án: Chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng lưới điện quận Ngô Quyền

Dự án

Cung cấp thiết bị thuộc Dự án: Chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng lưới điện quận Ngô Quyền

Nhà máy điện mặt trời - điện gió

 Công việc: Gói thầu 2: Cung cấp thiết bị thuộc Dự án: Chống quá tải, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng lưới điện quận Ngô Quyền.
 Thời gian: 07/2016
 Khách hàng: Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng