4 Trạm 220kV điện mặt trời Đá Bạc

Dự án

4 Trạm 220kV điện mặt trời Đá Bạc

Nhà máy điện mặt trời - điện gió
 Khách hàng:  Công ty TNHH Tài Tiến & Công ty Cổ phần Đông Á
 Thời gian hoàn thành :  04/2019
Quy Mô:  Đường dây và TBA 220kV Đá Bạc thuộc các dự án Nhà máy điện mặt trời Đá Bạc, Đá Bạc 2, Đá Bạc 3, Đá Bạc 4. (Tại KCN Đá Bạc thuộc Xã Đá Bạc – Huyện Châu Đức – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu )
Phạm Vi Cung cấp -Tư vấn thiết kế:
+ Đường dây 220kV đấu nối mạch kép, phân pha 2x400mm2.
+ Trạm biếp áp 220kV Nhà máy điện mặt trời Đá Bạc
+ Trạm biếp áp 220kV Nhà máy điện mặt trời Đá Bạc 2
+ Trạm biếp áp 220kV Nhà máy điện mặt trời Đá Bạc 3
+ Trạm biếp áp 220kV Nhà máy điện mặt trời Đá Bạc 4
+ 10 ngăn lộ 220kV
+ 38 tủ trung thế 22kV
– Cung cấp toàn bộ phần Thiết bị TBA 220kV 04 MBA Thiết bị nhất thứ, nhị thứ từ các hãng sản xuất uy tín G7 của Tập đoàn ABB, Siemens, GE
– Cung cấp hệ thống tủ điều khiển bảo vệ ( sản xuất lắp đặt bởi Toji Group) Tủ trung thế ABB
– Xây lắp đường dây và trạm 220kV.
– Cung cấp Hệ thống Điều khiển máy tính.
– Kết nối Scada về trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Nam (A2 ), và Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc Gia (A0)
Sau 16 tiếng với nỗ lực không mệt mỏi của CBCNV, Tập đoàn Toji đã đóng điện thành công cả 04 dự án