Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 3M HSS LV Heat Shink Joint

Chia sẻ: facebook

Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 3M HSS LV Heat Shink Joint

Hộp nối cáp co nhiệt hạ thế 3M HSS Low Voltage Heat Shink Joint

Đặc điểm:

Hộp nối co nhiệt 3M được dùng để nối cáp ngầm đến 1KV nhằm bảo vệ mối nối khỏi tác động của môi trường.

Dây dẫn được nối với nhau bằng cơ khí (connector ép hoặc hàn) sau đó được cách điện nhờ ống co nhiệt cách điện pha và ống co nhiệt bảo vệ được bao bên ngoài.

 

Đầu cáp hạ thế  HST 3M 0,6/1kv – 3C + 1

ITEM

PART NUMBER

STOCK NO.

1

4×10 -16mm2 HST1/4(3+1)A

2

4×25 – 50mm2 HST-1/4(3+1)B

3

4×70 – 120mm2 HST-1/4(3+1)C

4

4×150 – 240mm2 HST-1/4(3+1)D

5

4×300 – 400mm2 HST-1/4(3+1)E

Hộp nối cáp hạ thế HSS 3M 0,6/1kv – 3C + 1

ITEM

PART NUMBER

CONDUCTOR SIZE (mm2)

1

HSS1/4(3+1)A

4×10-16mm2

2

HSS1/4(3+1)B

4×25 – 50mm2

3

HSS1/4(3+1)C

4×70 -120mm2

4

HSS1/4(3+1)D

4×150 – 240mm2

5

HSS1/4(3+1)E

4×300 – 400mm2