Trạm biến áp 110kV Điện mặt trời Đầm Trà Ổ.

Trạm biến áp 110kV Điện mặt trời Đầm Trà Ổ.

Phạm vi thực hiện dự án của TOJI:

Thiết kế, Cung cấp, Xây lắp Đường dây và trạm 110KV-50MVA với 10.8km đường dây & ngăn xuất tuyến đấu nối tại trạm 220kV Phù Mỹ.
– Cung cấp lắp đặt Thiết bị nhất thứ , nhị thứ.
– Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hệ thống tủ điều khiển bảo vệ ( Thiết kế, sản xuất lắp đặt bởi Toji Group).
– Cung cấp Hệ thống Điều khiển máy tính ABB – Kết nối SCADA về Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Trung (A3) và Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0)