Trạm 220kV Lộc Ninh 4

Trạm 220kV Lộc Ninh 4

– Quy mô dự án: Trạm biến áp 220kV – 250MVA, đường dây 04 mạch 220kV dây dẫn 3xACSR400mm2

– Tổng thầu EPC TOJI Group:
+ Tư vấn thiết kế công trình, thực hiện các dịch vụ liên quan để đóng điện công trình
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm Máy biến áp 220kV-250MVA (nhà máy ABB Thái Lan sản xuất)
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm thiết bị nhất thứ 220kV – ABB
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm Hệ thống tủ hợp bộ 22kV
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hệ thống tủ điều khiển bảo vệ, hệ thống thông tin SCADA, hệ thống AC/DC, hệ thống đo đếm điện năng (thiết kế, sản xuất, lắp đặt bởi TOJI)
+ Cung cấp hệ thống điều khiển tích hợp Trạm 220kV
+ Cung cấp, thi công đường dây đấu nối 220kV bốn mạch, dây dẫn phân pha 03 dây ACSR400mm2
+ Cung cấp hệ thống Phòng cháy chữa cháy
+ Kết nối hệ thống SCADA, hệ thống ghi sự cố (FR) về Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Nam (A2)