Trạm 110kV điện mặt trời Hồng Phong 5.2

Trạm 110kV điện mặt trời Hồng Phong 5.2

– Chủ đầu tư: Tập đoàn BBG.
– Tổng thầu EPC TOJI Group:
  •  Thiết kế, Cung cấp, Xây lắp Đường dây và trạm 110kV -MBA 110KV Thiết bị nhất thứ, nhị thứ.
  •  Cung cấp hệ thống tủ điều khiển bảo vệ Tủ AC, DC ( Thiết kế, sản xuất lắp đặt bởi Toji Group)
  •  Cung cấp Tủ trung thế
  •  Cung cấp Hệ thống Điều khiển máy tính ABB
  •  Kết nối SCADA về Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Nam (A2) và Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc Gia (A0)