Đóng điện thành công trạm 110kV Phong điện Đông Hải 1

News

Đóng điện thành công trạm 110kV Phong điện Đông Hải 1

Vào hồi 20h36 Ngày 19/01/2021 Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công trạm 110KV Nhà Máy Điện Gió Đông Hải 1. en  Tên Dự án : Nhà Máy Điện...
19.01.2021