Đóng điện thành công trạm 220kV Lộc Ninh 4

Đóng điện thành công trạm 220kV Lộc Ninh 4

Vào hồi 1h09 ngày 21/12/2020, Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công dự án Trạm biến áp 220kV Lộc Ninh 4 và đường dây 220kV đấu nối phục vụ kết nối các nhà máy điện mặt trời Lộc Ninh 4 với tổng công suất 250MWp đấu nối và hòa lưới điện Quốc gia.
– Quy mô dự án: Trạm biến áp 220kV – 250MVA, đường dây 04 mạch 220kV dây dẫn 3xACSR400mm2
– Tổng thầu EPC TOJI Group:
+ Tư vấn thiết kế công trình, thực hiện các dịch vụ liên quan để đóng điện công trình
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm Máy biến áp 220kV-250MVA (nhà máy ABB Thái Lan sản xuất)
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm thiết bị nhất thứ 220kV – ABB
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm Hệ thống tủ hợp bộ 22kV
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hệ thống tủ điều khiển bảo vệ, hệ thống thông tin SCADA, hệ thống AC/DC, hệ thống đo đếm điện năng (thiết kế, sản xuất, lắp đặt bởi TOJI)
+ Cung cấp hệ thống điều khiển tích hợp Trạm 220kV
+ Cung cấp, thi công đường dây đấu nối 220kV bốn mạch, dây dẫn phân pha 03 dây ACSR400mm2
+ Cung cấp hệ thống Phòng cháy chữa cháy
+ Kết nối hệ thống SCADA, hệ thống ghi sự cố (FR) về Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Nam (A2)
Trân trọng cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung Tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Nam, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia, Công ty Truyền tải điện 4, Các đối tác và Chủ đầu tư đã phối hợp và tạo điều kiện để TOJI đóng điện thành công dự án Trạm biến áp 220kV Lộc Ninh 4 và đường dây 220kV đấu nối.
Xin chúc mừng Chủ đầu tư và toàn thể CBCNV TOJI Group