Đóng điện thành công TBA 500kV Xuân Thiện Ea Sup nhà máy điện mặt trời 830MWp

Đóng điện thành công TBA 500kV Xuân Thiện Ea Sup nhà máy điện mặt trời 830MWp

              Vào hồi 8h05 ngày 15/11/2020, Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công dự án Trạm biến áp 500kV Xuân Thiện Ea Súp phục vụ kết nối các nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp với tổng công suất 830MWp đấu nối và hòa lưới điện Quốc gia. Đây là máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á với tổng mức đầu tư gần 1 tỉ USD

 • Quy mô dự án: Trạm biến áp 500kV – 2x600MVA, đường dây mạch kép 500kV dài 22,2km
 • Chủ đầu tư: Tập đoàn Xuân Thiện
 • Tổng thầu PC TOJI Group:
  •  Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm thiết bị nhất thứ 500kV
  • Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm Hệ thống kháng bù ngang đường dây 500kV Xuân Thiện Ea Súp – Chơn Thành
  • Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm Hệ thống tụ bù dọc đường dây 500kV Xuân Thiện Ea Súp – Chơn Thành
  •  Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm thiết bị nhất thứ 110kV
  •  Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hệ thống tủ điều khiển bảo vệ, hệ thống thông tin SCADA, hệ thống AC/DC, hệ thống đo đếm điện năng (thiết kế, sản xuất, lắp đặt bởi TOJI) 
  •  Cung cấp hệ thống điều khiển tích hợp Trạm 500kV
  • Cung cấp hệ thống Phòng cháy chữa cháy
  • Kết nối hệ thống SCADA, hệ thống ghi sự cố (FR) về Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Trung (A3)

             Trân trọng cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung Tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Trung, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc Gia, Công ty Truyền tải điện 3, Công ty Truyền tải điện 4, Các đối tác và Chủ đầu tư đã phối hợp và tạo điều kiện để TOJI đóng điện thành công dự án Trạm biến áp 500kV Xuân Thiện Ea Súp.

              Xin chúc mừng Chủ đầu tư và toàn thể CBCNV TOJI Group !