Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3M dùng cho tủ RMU

Chia sẻ: facebook

Đầu cáp T-Plug 24kV 630A 3M dùng cho tủ RMU

Tee_Plug_EPDM_2

Đầu nối cáp T-Plug 24kV 630A dùng cho tủ RMU
Xuất xứ: 3M Mỹ

93-EE9X5-4-Exp-A-3/C Series

T-plug:24kV – 125kV BIL

Đáp ứng tiêu chuẩn : IEC 502-4,VDE 0278

Hướng Dẫn Chọn Sản Phẩm:

Mã hiệu sản phẩm Đường kính lõi cách
điện cáp (mm)
Cỡ cáp
(mm
2)
93-EE905-4/35-Exp-A-3/C-35 17.5 – 20.0 35
93-EE905-4-Exp-A-3/C-50 19.5 – 22.0 50
93-EE905-4-Exp-A-3/C-70 21.5 – 23.5 70
93-EE905-4-Exp-A-3/C-95 23.5 – 26.5 95
93-EE905-4-Exp-A-3/C-120 23.5 – 26.5 120
93-EE905-4-Exp-A-3/C-150 26.0 – 28.0 150
93-EE905-4-Exp-A-3/C-185 27.5 – 30.5 185
93-EE905-4-Exp-A-3/C-240 30.5 – 34.5 240
93-EE905-4-Exp-A-3/C-300 30.5 – 34.5 300
93-EE905-4-Exp-A-3/C-400 34.0 – 37.5 400