Đóng điện trạm biến áp 110kV Tràng Duệ (Hải Phòng)

Dự án

TAGS:

Đóng điện trạm biến áp 110kV Tràng Duệ (Hải Phòng)

03.01.2018

Ngày 19/11, Tập đoàn TOJI đã đóng điện thành công trạm biến áp 110kV Tràng Duệ thuộc dự án “Bổ sung tủ trung thế tại trạm biến áp 110kV Tràng Duệ”.

Đây là dự án do Công ty Điện lực Hải Phòng làm chủ đầu tư. Trong dự án này, TOJI chịu trách nhiệm cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị; cung cấp lắp đặt vật liệu, thí nghiệm hiệu chỉnh, khai báo cơ sở dữ liệu hệ thống SCADA.

Trạm 110kV Tràng Duệ đóng điện thành công góp phần nâng cao chất lượng điện năng, ổn định chất lượng đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân Hải Phòng.