Đóng điện thành công trạm 110KV SP- INFRA1

Dự án

TAGS:

Đóng điện thành công trạm 110KV SP- INFRA1

01.09.2020

Vào hồi 1h57 Ngày 1/9/2020 Tập đoàn TOJI đóng điện thành Công Trạm biến áp 110KV Điện mặt trời SP- INFRA1- MBA 63 MVA Đường dây 7km
Chủ đầu tư: Tập đoàn Hà Đô .Tổng thầu EPC TOJI Group:
– Thiết kế, Cung cấp, Xây lắp Đường dây và trạm 110kV -MBA 110KV Thiết bị nhất thứ, nhị thứ.
– Cung cấp hệ thống tủ điều khiển bảo vệ Tủ AC, DC ( Thiết kế, sản xuất lắp đặt bởi Toji Group)
– Cung cấp Tủ trung thế ABB
– Cung cấp Hệ thống Điều khiển máy tính ABB
– Kết nối SCADA về Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Nam (A2) và Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc Gia (A0)
Xin chúc mừng Chủ đầu tư và thành công của toàn thể CBCNV của Tập đoàn TOJI !