Đóng điện thành công trạm 110kV Hồng Phong 5.2

Đóng điện thành công trạm 110kV Hồng Phong 5.2

Ngày 26/12/2020 Tập đoàn TOJI đóng điện thành Công Trạm biến áp 110KV Điện mặt trời Hồng Phong 5.2 Đường dây 9 km.
– Chủ đầu tư: Tập đoàn BBG.
– Tổng thầu EPC TOJI Group:
  •  Thiết kế, Cung cấp, Xây lắp Đường dây và trạm 110kV -MBA 110KV Thiết bị nhất thứ, nhị thứ.
  •  Cung cấp hệ thống tủ điều khiển bảo vệ Tủ AC, DC ( Thiết kế, sản xuất lắp đặt bởi Toji Group)
  •  Cung cấp Tủ trung thế
  •  Cung cấp Hệ thống Điều khiển máy tính ABB
  •  Kết nối SCADA về Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Nam (A2) và Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc Gia (A0)
Trân trọng cảm ơn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung Tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm điều độ Hệ thống điện miền Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam, Công ty Điện lực Bình Thuận, Các đối tác và Chủ đầu tư đã phối hợp và tạo điều kiện để TOJI đóng điện thành công dự án Trạm biến áp 110KV Hồng Phong 5.2.
Xin chúc mừng Chủ đầu tư và toàn thể CBCNV TOJI Group!