Đóng điện thành công trạm 110kV Hàm Kiệm 1

Đóng điện thành công trạm 110kV Hàm Kiệm 1

Vào 3h 06’ Ngày 10/10/2020 TBA 110kV Nhà Máy Điện Mặt trời Hàm Kiệm 1 Đóng điện thành công.
 – Địa điểm : Xã Hàm Kiệm – huyện Hàm Thuận Nam – tỉnh Bình Thuận
 – Công suất nhà máy : 50MWP
– Phạm vi thực hiện dự án của TOJI:
+ Cung cấp lắp đặt thí nghiệm MBA 110kV – 63MVA hãng ABB
+ Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm thiết bị nhất thứ : Máy cắt 110kV , Dao Cách Ly (DS) , Biến điện áp (TU), Biến Dòng Điện (TI) Chống sét van ( LA)
+ Cung cấp lắp đặt, thí nghiệm hệ thống Tủ trung thế 24KV.
 Xin Chúc mừng Chủ đầu tư, các đối tác và toàn thể CBCNV TOJI Group !